top of page

Fysioterapi

Om Fysioterapi

Fysioterapi, vardagligt kallat sjukgymnastik, är kunskaper om och studier av människan i rörelse. Det handlar om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt. Fysioterapeuten arbetar med patienter som bl a har rörelse dysfunktion, kroppsliga fel, handikapp, smärta från trauma och/ eller sjukdom, fysiska och psykiska tillstånd. Fysioterapeutens roll är att med hjälp av fysiska medel, inklusive övningar, mobilisering, manipulation, mekanisk och elektrisk behandling, aktiviteter och anordningar behandla och förebygga funktionsnedsättning. Terapin bygger huvudsakligen på två strategier, mekanoterapi och elektroterapi.

Nu introducerar vi fysioterapi på Flowerhill!

Under hela september erbjuder vi våra kunder gratis konsultation för smärta i olika delar av kroppen t.ex. nack-, bröst-, ryggbesvär och artros. 

Dessutom har vi samma pris för nybesök som återbesök under september - oktober. (normalt 850 kr) 

Gratis konsultation av fysioterapeut

Genomgång av dina besvär såsom , hals- och ryggsmärtor, idrottsskador, tennisarmbåge, ledförslitningar mm samt förslag på behandlingsprogram.

Utan kostnad

Please reload

Elektroterapi innehåller elektriska formerna för behandling såsom interferens terapi, TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), Faradisk och Galvanisk Stimulation, rysk stimulering, MF strömmar, Ultra-Reiz strömmar (SI- ledsdysfunktion) kombinationsbehandling (där ultraljudsbehandling kombineras med andra Bio-elektriska terapier såsom IFT, TENS, Ultra-Reiz diatermi), ultraljud, laser etc.

Kliniska tillämpningar av elektroterapi:

• Smärtlindring

• Vävnadshealing

• Kontroll av inflammation

• Ödemkontroll

• Muskel omskolning

• Fördröjning av muskelatrofi

• Muskelstärkande

• Ökning av rörelseomfång

För mera detaljerad information om behandling - Klicka här

Elektroterapi behandling vid bröstryggsmärtor- thorakala smärtor NYBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling vid bröstryggsmärtor- thorakala smärtor ÅTERBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling vid ländryggssmärtor och smärtanalys NYBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling vid ländryggssmärtor och smärtanalys ÅTERBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling vid muskelinflammation NYBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling vid muskelinflammation ÅTERBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling vid tennisarmbåge, lateral epikondylit eller lateral epikondalgi NYBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling vid tennisarmbåge, lateral epikondylit eller lateral epikondalgi ÅTERBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling inför diskbråcksoperation NYBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling inför diskbråcksoperation ÅTERBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling efter diskbråcksoperation NYBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling efter diskbråcksoperation ÅTERBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling och smärtanalys vid knä- och höftinflammation NYBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling och smärtanalys vid knä- och höftinflammation ÅTERBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling vid hälsporre NYBESÖK

650 kr

Elektroterapi behandling vid hälsporre ÅTERBESÖK

650 kr

Please reload

Magnetterapin är fysisk och grundar sig på tillämpning av särskilda magnetfält på människokroppen. Olika typer av magnetiska och elektromagnetiska fält har nu en framgångsrik användning i modern medicin.

Magnetterapin innehåller minst 6 grupper av elektromagnetiska fält som utvecklats och används i olika länder över hela världen under de senaste 50 åren: statiska/permanenta magnetfält, lågfrekventa pulserande elektromagnetiska fält (PEMF), pulsade radiofrekventa fält (PRF), transkraniell magnetisk/elektrisk stimulering och millimetervågor.

År 1982 godkändes en PEMF anordning av den amerikanska Maten och Drogadministrationen (FDA) för benläkning. Denna behandling är fortfarande oanvänd i stor utsträckning på grund av bl a bristande kunskap om behandlingen i läkarkåren.

PEMF terapeutiska anordningar kan användas på två olika sätt, antingen genom kapacitiv eller induktiv koppling. I kapacitiv koppling sker ingen kontakt med kroppen, medan det i direkt koppling krävs placering av motstående elektroder i direkt kontakt med hudytan på den avsedda vävnaden. Induktiv koppling kräver inte att elektroderna är i direkt kontakt med huden eftersom anordningar framkallar ett fält (se Faradays induktionslag) som utgår i alla riktningar.

 Vår PMT Qs anordning använder en generator av pulserande elektromagnetiska fält (PEMF, en typ av lågfrekventa elektromagnetiska fält / EMF signaler). PEMF  har enligt senaste vetenskapliga och kliniska forskningen dokumenterade  biologiska effekter och terapeutisk användning. 

För mera detaljerad information om behandling - Klicka här​

Magnetterapi vid ländryggssmärtor-low back pain NYBESÖK

650 kr

Magnetterapi vid ländryggssmärtor-low back pain ÅTERBESÖK

650 kr

Magnetterapi vid knä- och höftartros NYBESÖK

700 kr

Magnetterapi vid knä- och höftartros ÅTERBESÖK

700 kr

Please reload

Laserbehandling är icke-invasiv, smärtfri och kan lätt administreras i primärvården för ett brett spektrum av tillstånd. Termen LASER uppstod som en akronym för "ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning". 

Verkningsmekanismen av en laser baseras på vävnadsstimulering . Denna stimulering sker på cellnivå, vaskulär struktur, interstitiell vävnad och immunsystem. Dessutom har lasern direkta effekter när den appliceras lokalt på vävnaderna och systemiska effekter när den appliceras på akupunkturpunkter.

För mera detaljerad information om behandling - Klicka här​

Laser behandling och smärtanalys-kommer inom kort

750 kr

Please reload

bottom of page